Lekkie konstrukcje stalowe - regały

Konstrukcje urządzeń siłowych - klatka do ćwiczeń, przyrząd do ćwiczenia barków i ramion, wyciąg

Urządzenia transportu bliskiego - przenośnik rolkowy grawitacyjny, stół obrotowy, torowisko

Maszyny rozdrabniające - rębaki

Symulacje

Inne - Specjalistyczne stanowiska pracy, przesiewacz, maszyna do przewijania tkaniny, oświetlenie